• Servis računara, laptop servis, umrežavanje računara i štampača

  • Ćišćenje virusa, optimizacija operativnog sistema, instalacija antivirus programa

  • Dijagnostika softverskih i hardverskih kvarova

  • Servis SMD komponenti i poluprovodnika

  • Servis rashladne grane laptopa

  • Reballing čipova